Wczytywanie...
  • Fizjoterapia, kierunek studiów promujący zdrowie.
fizjoterapia

Ruch mięśniami i mózgiem

Fizjoterapia, kierunek studiów cieszący się coraz większą popularnością, jest jednocześnie promocją ludzkiego zdrowia i zachętą do dobrych praktyk zdrowotnych. Studenci wybierają ten kierunek, gdy chcą nieść pomoc innym oraz przyczyniać się do motywowania społeczeństwa do podejmowania aktywności ruchowej.

Fizjoterapię można studiować w każdym większym mieście, takim jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Katowice. Studia mogą być licencjackie lub magisterskie, w zależności co oferuje dana uczelnia, Wydział Fizjoterapii na AWF-ie to studia magisterskie, natomiast jest wiele uczelni, jak na przykład Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, gdzie na Wydziale Nauk o Zdrowiu można ukończyć fizjoterapię I stopnia.

Ale oprócz mięśni trzeba ruszyć także mózgiem i przyswoić spory zakres wiedzy, w tym jakże ważną anatomię. Sprawdzianem poprawnego przyswojenia materiału i zdobytych umiejętności jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Pisanie prac z fizjoterapii wiąże się często z potrzebą przeprowadzenia badań na danej grupie, a nawet testów na pacjentach. Pisanie prac może obejmować swym zakresem zarówno poważne przypadki chorób, jak i promować sport w ogóle. Fizjoterapeuta musi wykazać się nie tylko umiejętnościami technik fizjoterapii ale także logicznego rozumowania wyciągania odpowiednich wniosków, a także łączenia ze sobą pewnych faktów dotyczących zdrowia.

Polska państwowa służba zdrowia działa fatalnie. Rosnąć będzie zapotrzebowanie na profesjonalną profilaktykę. Tu pojawia się miejsce dla profesjonalnych fizjoterapeutów. Wystarczy jedynie dobrze się dostosować do panujących na rynku trendu. Dobry fizjoterapeuta może też dorobić na doradztwie związanym ze zdrowym stylem życiem. Może np. dorobić poprze polecanie suplementów diety.

Fizjoterapia – i co potem?

Po fizjoterapii istnieje wiele różnych dróg rozwoju. Pierwszą jest rozwój na drodze fizjoterapii. Fizjoterapeuta może pracować w szpitalach oraz prywatnych klinikach. Fizjoterapeuta może dorabiać sobie, poprzez prowadzenie prywatnych zajęć terapeutycznych. Fizjoterapia nie musi być końcem naszej edukacji. Zawsze możemy się przekwalifikować. Obecnie najbardziej na rynku pracy pożądani są pracownicy sprzedaży. Na miejscu drugim są programiści. Na trzecim miejscu są wykwalifikowanie pracownicy fizyczni. Można tu zaliczyć kierowców tira, spawaczy oraz ślusarzy. Opcji jest sporo. Tym bardziej, że w Polsce wykwalifikowanych pracowników będzie coraz mniej.

Dodaj komentarz