Wgrywanie strony...
  • Fizjoterapia, kierunek studiów promujący zdrowie.
fizjoterapia

Ruch mięśniami i mózgiem

Fizjoterapia, kierunek studiów cieszący się coraz większą popularnością, jest jednocześnie promocją ludzkiego zdrowia i zachętą do dobrych praktyk zdrowotnych. Studenci wybierają ten kierunek, gdy chcą nieść pomoc innym oraz przyczyniać się do motywowania społeczeństwa do podejmowania aktywności ruchowej.

Fizjoterapia

Fizjoterapia, kierunek studiów promujący zdrowie.

Fizjoterapia jest dzisiaj coraz bardziej popularnym kierunkiem studiów. Jest to wynikiem zarówno większej świadomości oddziaływania ruchu na ciało, jak i starzejącego się społeczeństwa w naszym kraju. Fizjoterapię najczęściej można studiować na Akademii Wychowania Fizycznego (Wydział Fizjoterapii), obecnej w większych polskim miastach takich jak Poznań, Wrocław, Warszawa czy Katowice. Na wydziale fizjoterapii można uzyskać wiedzę i […]